Santa Monica Cushion Sofa

Santa Monica

Santa Monica Cushion Sofa
SKU
STM-03
  • Aluminum
  • 37.25"
  • 77.5"
  • 41.5"