Return to Previous Page

Woodard

Elite 48" Umbrella Chat Table - Clear Glass

4V0647

Product code: 267

Availability: Out of stock

Aluminum
33.5"
46.8"
46.8"